Živeti navdahnjeno, svobodno in izvirno...je živeti svoje sanje.

Zeleni Biser so sanje dveh deklet. Katja in Larisa sta navdušenki nad hrano in pozitivnimi možgani, katerih energija in drugačna perspektiva se odraža v njunem pristopu, v njunem delu in kakor tudi v njuni ponudbi. Zeleni Biser pa je tako rekoč njuna ustvarjalna igra, v kateri sta spontani, predani in pristno uživata.


Larisa Marovt, mag. posl. ved in dipl. org. velneških stor. spec. v prehrani ter NLP coachinja.


Katja Debelak, mag. posl. ved in nosilka strokovnih licenc v športu ter NLP coachinja.

Svet je knjiga in tisti, ki ne potuje, prebere le eno stran. (Hippo Augustine)

V najlepši državi na svetu rojeni in vzgojeni magistrici ekonomije in poslovnih ved sta s študijem v tujini in s potovanji oblikovali mednarodno razvejeno, odprto in raznoliko socialno mrežo. Poleg izobrazbe so prav ljudje iz različnih okolij močno pripomogli k njunem tolerantnem in liberalnem pogledu na svet.Delaj to, v kar verjameš, in verjemi v to, kar počneš. Vse drugo je tratenje energije in časa. (Nisargadatta)

Z vstopom v korporativni svet in z delom v mednarodnih podjetjih sta pridobili pomembna znanja s področja prodajnega in kadrovskega managementa ter vodenjem podjetja. Delo v trgovinski panogi, ki je visoko konkurenčno, dinamično in hitro se spreminjajoče, je od njiju zahtevalo visoko mero fleksibilnosti, nenehno izpopolnjevanje in dopolnjevanje znanja. Takšno delo je bilo za njiju velika spodbuda ter možnost, da sta pridobili zelo uporabne in obsežne delovne izkušnje, ki so nedvomno pripomogle k njunemu kariernemu in osebnostnemu razvoju ter jasnosti glede nadaljnjih kariernih korakov.Zdrav duh v zdravem telesu. (Juvenal)

Skozi celotno odraščanje sta njuni družini predstavljali pomemben zgled v skrbi za zdravje. Aktivno ukvarjanje s športom ju spremlja že vse od otroštva in je pomembna sestavina v njunem receptu za ohranjanje ravnovesje zdravega duha v zdravem telesu. Energični in predani k nenehnemu učenju sta v poglobljeni skrbi za zdravo telo in duha ter miselno vitalnostjo (neformalno in formalno) nenehno nabirali nova znanja in strokovnost tudi na področju prehrane, velneških storitev, nevro znanosti in osebnostnega razvoja.Dovoli željam svojega srca, da postanejo resničnost tvojega življenja.

Na vprašanje, kako želita delovati v prihodnosti, ju je odgovor pripeljal do lastne podjetniške zgodbe. Do zgodbe, kjer imata možnost nadaljnjega in samostojnega delovanja na področjih, ki ju zanimajo oziroma so njuna strast ter izziv. Njun cilj je stremeti k najboljšemu in obvladati svoje področje dela ter tako ustvarjati izvirno in navdihujočo zgodbo.

Sreče ne dosežemo preko uspeha, temveč uspeh preko sreče. (Nicole Schneider)