1Katere cilje lahko dosežem z ZELENI BISER® NEURO COACHING -om?

Neuro coaching je vodenje v času, ko se spopadate s pomembnimi življenjskimi odločitvami, ko imate izzive na poti do uspeha in ali ko želite doseči specifičen cilj. Pomaga vam pri oblikovanju jasnosti in dosegi željenega pozitivnega rezultata - življenjske spremembe, poslovnega uspeha, športnega cilja.

Neuro coaching bolj jasno začrta pot do spremembe/ uspeha/ cilja in proaktivno aktivira posameznika. Prav tako preudarno oceni tudi posamezna tveganja in identificira posameznikove mentalne ovire ali omejena prepričanja. Neuro coaching je tudi odličen resurs za ljudi, ki že imajo jasno vizijo in postavljene cilje, vendar pa je opazna verzel med njihovo dejansko uresničitvijo.

Neuro coaching dokazano prinaša rezultate in strategije za uspeh ter izgradi posameznikov momentum. Potrebno je le zaupanje in skok v akcijo ter sočenje z novimi in zahtevnimi izzivi, ki vas korako po korak pa vendarle hitro pripeljejo na višji nivo v življenju/ poslovnem svetu/ športu.

2Kako dolgo potrebujem neuro coach-a?

Vsak posameznik je unikaten. Temu primerna so različna tudi priporočila glede sodelovanja. Tipično se priporoča vsaj eno leto neuro coachinga (slednje je močno odvisno od pogostosti posameznih srečanj in obsega željene spremembe ali rezultata).

Prva tretjina leta se nameni odkrivanju omejujočih prepričanj in vsega starega v umu, ki nam ne služi več. Naslednjih tri do šest mesecev je namenjenih oblikovanju novih vzorcev za premagovanje omejujočih prepričanj in proaktivnemu oblikovanju nove realnosti. Od tukaj naprej neuro coach nato poskrbi, da ti novi vzorci postanejo posameznikov avtomatizem in del nove narave in vsakdanjih navad.

3Kako deluje ZELENI BISER® NEURO COACHING?

Začnemo z brezplačnim 30 minutnim posvetom. To srečanje je namenjeno identificiranju od treh do petih ovir, ki vas trenutno zadržujejo. Nato sledi postavljanje ciljev, ki vam dodo v izziv in definiranje jasne vizije o spremembi in uspehu. Po zaključenem uvodnem srečanju se lahko prijavite na 1:1 neuro coaching s predano osebo iz ZELENI BISER® NEURO AKADEMIJE, ki bo odgovorna za vas in vašo spremembo, vam bo pomagala udejanjati vizijo in bo priortizirala vaša dejanja za uspešno transformacijo.

4Kaj ponuja ZELENI BISER® NEURO COACHING in drugi ne?

Neuro coach-i iz ZELENI BISER® NEURO AKADEMIJE so mednarodno usposobljeni strokovnjaki, ki pri svojem delu uporabljajo interdisciplinarna znanja in napredne znanstvene tehnike ter preizkušene metode, ki so pomagale že več tisočim ljudem in organizacijam do spremembe, uspeha in cilja.

Za razliko od ostalih coaching programov, ZELENI BISER® NEURO COACHING presega enostavne strategije in mentorske programe za osebnostno rast in razvoj, spremembo, uspeh, dosego ciljev itd. Pri ZELENI BISER® NEURO AKADEMIJA se zavedamo, da je um ključ do uspeha. Pri svojem delu tako uporabljamo izključno pristope, ki delujejo in prinašajo očitne izboljšave.

Ustvarjanje uma, ki je pozitiven in kreira življenje polno izpopolnitve, veselja in strasti - to je prednost ZELENI BISER® NEURO COACHING -a.

5Kako začnem?

Za hitro uresničitev svojih največjih sanj v življenju, rezervirajte 30 minutni brezplačni posvet že danes. Dovolite, da vam pomagamo pri oblikovanju vaše vizije, postavitvi ciljev in premagovanju izzivov za neverjetni uspeh.

Top