Zeleni Biser sodeluje s podjetji in organizacijami, ki so zavezane k izboljšanju blaginje vseh nas in našega zanamstva. Prav tako pa so okoljsko odgovorna in v harmoniji z naravo dosegajo trajnostni razvoj.


Strateška partnerstva, skupni cilji.


S povezovanjem in oblikovanjem partnerstev s podjetji in organizacijami, s katerimi si delimo naše cilje, vidimo velike priložnosti za spodbujanje pozitivnih in trajnostnih sprememb. Spremembe, ki opolnomočijo ljudi in se odražajo ne samo v podjetjih in organizacijah, temveč na tudi širši lokalni in mednarodni ravni.

Z vsakim našim partnerjem izvedemo strog postopek skrbnega pregleda, da zagotovimo usklajenost naših ciljev in prednostnih nalog. Prav tako pa s takšnim postopkom zmanjšamo morebitna tveganja, da bi manjše koristi prevladale nad višjim dobrim – življenje, ki šteje.

Naša domača in mednarodna strateška partnerstva:


Top