Program Zeleni možgani +


Kako dvigniti raven igre, ki jo igramo?


Poslušajmo, da lahko drugi govorijo, in govorimo, da nas lahko drugi poslušajo.


Človek je socialno bitje. Le redko kdo je kot Robinson Crusoe na osamljenem otoku, kajti v naši naravi je potreba po socialni pripadnosti in sprejetosti. Sicer smo posameznik, ampak smo del nekega večjega sistema, v katerem moramo delovati in v katerem se želimo uresničiti ter živeti svobodno v mislih in dejanjih.


Pomembno je, da se v prvi vrsti zavedamo medosebnih odnosov (partnerski, starševski, bratski, sestrski, službeni, itd.), ki jih gradimo vsak dan. Ne zgolj zavedanje, temveč tudi primerno odzivanje na interakcije z drugimi ljudmi nas pripeljejo do naše samorealizacije.


Samorealizacija na temeljih našega samozavedanja, samoupravljanja, odkrivanja in spoznavanja samega sebe nas kljub določenim omejujočim družbenim normam (ali pa tudi ne) vodi k ustvarjanju trajnostnih in izpopolnjujočih medosebnih odnosov na vseh področjih našega socialnega delovanja.


Dvig ravni igre s pretvorbo osebnostih spretnosti v družbene oziroma socialne spretnosti.

Ne prizadevajte si le, da bi bili boljši od vrstnikov in prednikov. Bodite boljši od samega sebe. (William Faulkner)


Program Zeleni Možgani + nima vnaprej določene strukture, ampak je;


  • Popolnoma individualen.

  • Individualno oblikovan.

  • Ciljno usmerjen.


Razlog se skriva v tem, da je vsak posameznik drugačen in se želi na drugačne načine udejanjiti. Naj bo to kreacija družine, lastnega posla, kompleksnega projekta, … Karkoli že to je, je zahtevno potovanje. Posebno, če je za nas prvič. Skupaj pa lahko strah pretvorimo v navdušenje.

Kot vodjo lastne samorealizacije boste na poti lahko osvojili:  • Kritično mišljenje in kreativnost.

  • Obvladovanje misli in čustev.

  • Ohranjanje jasnosti in fokusa.

  • Izgradnjo lastnih vodstvenih veščin.

  • Oblikovanje SMART ciljev in akcijskega plana.

  • Specifične veščine in znanja s področja nevro-lingvističnega programiranja.

Dvignite raven igre!


Ne glede na to kakšen cilj imate pred očmi, smo lahko na tem potovanju z vami,

od začetka, kjer ste danes, in vse do tja, kjer želite biti.


* Neurofeedback ali merjenje možganskih valov je opcijsko in ga izvajajo zunanji strokovni sodelavci.

** Cenik velja od 1. 6. 2018.

*** Vse cene so v EUR. DDV ni obračunan po 1. odst. 94. člena ZDDV-1.

**** Kontaktirajte nas za popust (količinski, pripelji prijatelja, partnerski in skupinski popust).