Storitve Zelenega Bisera


Coaching

Osebnostni coaching
 • Life coaching.
 • Motivational coaching.
 • Work – Life - Balance coaching.
 • Trening za razvoj čustvene inteligence.
 • Coaching za športnike.
Poslovni coaching
 • Za razvoj in napredek zaposlenih,vodij, timov in podjetij.
 • Za reševanje izzivov in premagovanje ovir vsakodnevnega dela.
 • Osredotočanje na drugačno razmišljanje, sveže pristope in energijo.
 • Usklajevanje s samim sabo, z vizijo podjetja, delovnim okoljem, s sodelavci, kupci in trgom.
 • Uvajanje sprememb in prestrukturiranje podjetij.
 • Projektni management.
 

Razvoj in diagnostika

Osebnostni razvoj in diagnostika
 • Usmerjeno v raziskovanje in odkrivanje nas samih.
 • Priprava osebnostnega portfolija za lažjo harmonizacijo z lastnimi sposobnostmi, talenti in težnjami.
 • Priložnost osebnostnega razvoja s pomočjo ciljnega spoznavanja različnih človeških tipologij in spoznavanje njihovih specifik.
 • Bistveno uspešnejše izkoriščanje lastnih zmožnosti na vseh področjih našega delovanja.
 • Glede na osebnostne lastnosti najprimernejša področja šolanja, študija, dela, itd.
Organizacijski razvoj in diagnostika
 • S poslanstvom in vizijo usklajena strategija razvoja organizacije za doseganje želenih ciljev.
 • Priprava in implementacija prodajno – kadrovskih strategij.
 • Kadrovski management (oblikovanje blagovne znamke privlačnega delodajalca, oblikovanje talent managementa, model razvoja ključnih kompetenc zaposlenih, medgeneracijsko sodelovanje, vrednotenje zaposlenih, …).
 • Poslovna kultura podjetja in lojalnost zaposlenih.
 • Strategije osebnega razvoja zaposlenih.
 • Uvajanje sprememb.

Outplacement

Outplacement za posameznike
 • Svetovanje ob iskanju nove zaposlitve.
 • Coaching novih zaposlitvenih možnosti.
 • Izgrajevanje osebnostnih sposobnosti za novo želeno delovno mesto.
 • Usklajevanje zahtev delovnega mesta s sposobnostmi iskalca zaposlitve.
Outplacement za podjetja
 • Ustvarjanje imidža vašega podjetja s svetovanjem ob iskanju nove zaposlitve oziroma izgubi zaposlitve.
 • Proaktivno odzivanje na spremembe na trgu dela.
 

Management zdravja

Management zdravja za posameznike
 • Celosten slop naprednih storitev za dobrobit nas, našega fizičnega in psihičnega stanja.
 • Celovit in osebnostni pristop.
 • Ustvarjanje ravnotežja in uravnoteženega sloga življenja »zdrav duh, v zdravem telesu«.
Management zdravja za podjetja
 • Oblikovanje internih programov za večje zdravje in produktivnost zaposlenih ter izboljšanje delovne klime v podjetju (npr. ambasadorji zdravja in Chief Happiness Officer).
 • Strategije za zmanjšanje stresa na delovnem mestu.
 • Promocija zdrave prehrane in zdravega načina življenja na delovnem mestu.
 • Izdelava in implementacija programskih nastavitev za motivirane in zdrave zaposlene.
 • Oblikovanje ugodnosti za zaposlene s ponudbo velneških in vadbenih dejavnosti za fit zaposlene.
 • Oskrba podjetja s hrano za možgane, ki povečuje produktivnost in kreativnost zaposlenih.

Izobraževanja

Izobraževanja za posameznike
 • Eno- ali večdnevne delavnice in programi za osebnostno rast in razvoj.
 • Izobraževalni oddihi (vizualizacije, tehnike sproščanja, obvladovanje stresa, miselna vitalnost, tehnološka detoksikacija, …).
Izobraževanja za podjetja
 • Treningi, seminarji in programi, ki so individualno prilagojeni glede na potrebe in cilje vašega podjetja.
 • H konkretnim poslovnim rezultatom usmerjena izobraževanja zaposlenih kot ena od osnov konkurenčnosti na trgu.
 • Krepitev odnosov in teambuildingi.

Želite, da vam pomagamo?

Top